​Điều gì sắp xảy ra?

​Tham gia cùng LCL
trong các sự kiện sắp tới của chúng tôi

Chương trình nổi bật của
Leaders Create Leaders

THAM GIA TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG TRÌNH KHAI VẤN LÃNH ĐẠO

[Online - English] December Event: BOUNCEBACKABILITY
When
18:00, 15 thg 12, 2021 – 19:30 GMT+7
Where
Sự kiện trực tuyến