LÃNH ĐẠO TẠO MẠNG LÃNH ĐẠO

LCL October part 2 (10 of 21) (1).jpg

Nhóm cộng đồng doanh nghiệp trên Facebook

Với hơn 300 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong nhiều ngành, Nhóm Cộng đồng Doanh nghiệp của chúng tôi là một không gian an toàn và hấp dẫn để các thành viên trao đổi ý tưởng, mở rộng mạng lưới kinh doanh và nhận thông tin cập nhật mới nhất từ LCL về các sự kiện hoặc chương trình đặc biệt được thiết kế nội bộ cho các thành viên cộng đồng LCL.

fa98469323ecd1b288fd.jpg

Huấn luyện trực tuyến

Huấn luyện trực tuyến hàng tuần được tổ chức để giúp các thành viên của mỗi Chương trình Huấn luyện Lãnh đạo thực hành huấn luyện của họ với sự tham gia của các thành viên cộng đồng LCL với tư cách là những người quan sát để thấy được giá trị và thêm giá trị cho huấn luyện viên và khách hàng.

143018089_1077167329413625_6623431787336

Think Tank

Think Tank là sự kiện kết nối hàng tháng dành cho tất cả các thành viên cộng đồng LCL để tụ họp, gặp gỡ và thảo luận về các chủ đề khác nhau liên quan đến khả năng lãnh đạo với sự hỗ trợ của các diễn giả giàu kinh nghiệm của LCL.