Animal Asia.png

Leaders Create Leaders đã chọn Animals Asia làm tổ chức từ thiện ưu tiên của chúng tôi.

LCL cam kết tặng quà cho gấu mặt trăng   tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Đối với mỗi người tham gia Chương trình chứng nhận LCL, LCL tặng một lọ mứt dâu   cho gấu mặt trăng thưởng thức.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

bears 2.jpg

Đối với mọi thành viên mới, hãy đăng ký tại

LCL Network, LCL tặng khuôn kẹo dẻo   cho gấu mặt trăng uống thuốc cùng. Đối với mỗi khách hàng huấn luyện điều hành, LCL quyên góp để xây dựng xích đu cho những chú gấu mặt trăng nhân danh khách hàng

Những cái ôm dành cho tất cả những người đóng góp.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.