ed4aee1bfbeb0eb557fa.jpg

Chuyển đổi theo hướng khủng hoảng đang trở thành một thách thức lớn đối với hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức hoặc thậm chí là chính các cá nhân. Mặc dù cảm giác cấp bách được đánh giá cao hơn trong thời kỳ đại dịch, nhưng để thực hiện một hành động thực sự cần có sự can đảm và động lực. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều nỗ lực thay đổi thất bại do không đưa được mọi người vào làm việc!  

Trong thay đổi đội dẫn đầu,  

 

Bạn có thể làm gì để giữ cho quá trình thay đổi hoạt động trong khi hỗ trợ nhân viên của bạn vượt qua những thách thức? 

Chúng ta có thể áp dụng “công thức” nào để xác định các khối và dẫn đến hiệu suất tổ chức cao hơn?  

 

Làm thế nào chúng ta có thể coi thay đổi là một quá trình học hỏi thay vì một quá trình “làm theo lời sếp của tôi”?

Trong những thời điểm không chắc chắn, "chúng ta đang ở trên cùng một cơn bão nhưng không ở trên cùng một con thuyền." Các nhà lãnh đạo hoặc cá nhân có tư duy tập trung vào chuyển đổi theo hướng khủng hoảng sẽ ngày càng tiến xa hơn sau cơn bão.  

Tham gia với chúng tôi trong hội thảo ảo của chúng tôi:  “TỪ EQ ĐẾN ĐÁNH GIÁ” để giải quyết thách thức trong việc thúc đẩy chuyển đổi, củng cố sức sống và kích hoạt khả năng của chúng ta ở cả cấp độ lý trí và cảm xúc.

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt

Tiêu chuẩn: 500.000 VND / khách

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. TK Ngân hàng: 03942968001- Nguyễn Thị Thanh Thủy- TP Bank Bến Thành

2. Momo: 090 911 2918- Nguyễn Thị Thanh Thủy

Với tin nhắn: "[Tên bạn] _ [Số điện thoại] _LCL FETE21"

​ 

ĐĂNG KÝ
arrow&v