CÔNG TY ĐÀO TẠO

165265170_1114147839048907_2773275047498

Nhiều công ty lãng phí nguồn lực vào các cuộc hội thảo đặc biệt và các chuyến đi xây dựng nhóm, chỉ để trở lại quảng trường một vài ngày sau đó sau những sự kiện này. Trong Leaders Create Leaders, chúng tôi hiểu rằng sự phát triển là một hành trình, không phải là một sự kiện chỉ diễn ra một lần. Chúng tôi thực hiện Phân tích nhu cầu đào tạo và 360 cuộc phỏng vấn để thiết kế, tùy chỉnh và theo dõi thông qua các nhóm đối tác của chúng tôi trong suốt cả năm. Các buổi Huấn luyện nhóm được thiết kế và phân phối hàng tháng để đảm bảo tính hiệu quả và trách nhiệm giữa các thành viên trong nhóm đối với hành trình phát triển của họ.

Chỉ khi chúng ta thấy được giá trị trong nhóm của mình, thì chúng ta mới có thể gia tăng giá trị cho nhóm của mình. Các nhà lãnh đạo tuyệt vời đầu tư thời gian và nguồn lực để phát triển nhóm của họ để họ có thể phát triển doanh nghiệp của mình.

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA BẠN
ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

TĂNG TRƯỞNG LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, KHÔNG PHẢI LÀ SỰ KIỆN TRONG MỘT NGÀY

Screen Shot 2021-04-23 at 13.33.56.png

​QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo của công ty (TNA)

Thảo luận và tìm ra nhu cầu dựa trên các phương pháp khác nhau

2. Thiết kế chương trình đào tạo với các chuyên gia của chúng tôi

(lịch trình, mục tiêu và nội dung, học phần, hoạt động đào tạo)

3. Thực hiện kế hoạch đào tạo

(Thực hiện kế hoạch đào tạo với dịch vụ hỗ trợ từ LCL)

4. Đánh giá sau đào tạo

(Đánh giá kết quả và nhận đề xuất từ giảng viên)

CỜ CỦA CHÚNG TÔI

  1. LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO

  2. EQ LÃNH ĐẠO

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Văn hóa kinh doanh
Kĩ năng giao tiếp
Cuộc trò chuyện mang tính xây dựng
Định hướng khách hàng
Dịch vụ Khách hàng và Xử lý Khiếu nại
Kỹ năng điện thoại hiệu quả
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng tạo ảnh hưởng
Quản lý tài khoản chính
Kỹ năng tạo động lực
Kĩ năng thương lượng
Xây dựng thương hiệu cá nhân
Những kĩ năng thuyết trình
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Kỹ năng làm việc nhóm
Cân bằng cuộc sống công việc

CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG EQ

  • Thay đổi cách quản lý

  • Quản lý năng lượng

  • Quản trị xung đột

  • Tư duy phát triển và lạc quan

  • Căng thẳng và lo lắng

CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ

Khả năng phục hồi

Quản lý nhanh nhẹn

LCL%20June_2_edited.jpg

"Hãy đào tạo mọi người đủ tốt để
họ có thể rời đi.
Hãy đối xử tốt với họ để
họ không muốn. "

- Ngài Richard Benson -